Резултати от пациенти с механична вентилация с асоциирана с COVID-19 дихателна недостатъчност

Резултати от пациенти с механична вентилация с асоциирана с COVID-19 дихателна недостатъчност

Клъстерно рандомизирано проучване на хидроксихлорохин за профилактика на Covid-19 | NEJM

Клъстерно рандомизирано проучване на хидроксихлорохин за профилактика на Covid-19 | NEJM

Рандомизирано проучване на реконвалесцентна плазма при тежка пневмония на Covid-19 | NEJM

Рандомизирано проучване на реконвалесцентна плазма при тежка пневмония на Covid-19 | NEJM

При сравнителен анализ на възпалителните профили на COVID-19 и грип, „цитокиновата буря“ не е съществен отличителен фактор

https://advances.sciencemag.org/content/early/2020/11/13/sciadv.abe3024.full

ПРОГНОСТИЧНАТА РОЛЯ НА ХЕМАТОЛОГИЧНИТЕ И КОАГУЛАЦИОННИ СТОЙНОСТИ ПРИ ОЦЕНКА НА ОСТРОТАТА И ПРОТИЧАНЕТО НА ИНФЕКЦИЯТА ПРИ ПАЦИЕНТИ С COVID-19

ПРОГНОСТИЧНАТА РОЛЯ НА ХЕМАТОЛОГИЧНИТЕ И КОАГУЛАЦИОННИ СТОЙНОСТИ ПРИ ОЦЕНКА НА ОСТРОТАТА И ПРОТИЧАНЕТО НА ИНФЕКЦИЯТА ПРИ ПАЦИЕНТИ С COVID-19