Рецепторни антагонисти на интерлевкин-6 при критично болни пациенти с Covid-19 | NEJM

Рецепторни антагонисти на интерлевкин-6 при критично болни пациенти с Covid-19 | NEJM

Рецепторни антагонисти на интерлевкин-6 при критично болни пациенти с Covid-19 | NEJM

Неинвазивен подход при de novo остра хипоксемична дихателна недостатъчност: неинвазивна вентилация, назална канюла с висок поток, кое от двете или нито едно от тях?

Неинвазивен подход при de novo остра хипоксемична дихателна недостатъчност: неинвазивна вентилация, назална канюла с висок поток, кое от двете или…

Прагови стойности при тестване за КОВИД-19 за разрешение за връщане на работа на здравни работници

Прагови стойности при тестване за КОВИД-19 за разрешение за връщане на работа на здравни работници

Коронавирусна болест 2019 Синдром на остър респираторен дистрес …: Медицина за критични грижи

Коронавирусна болест 2019 Синдром на остър респираторен дистрес …: Медицина за критични грижи

Тежък остър респираторен синдром при КОВИД-19 и ренин-ангиотензиновата система

Тежък остър респираторен синдром при КОВИД-19 и ренин-ангиотензиновата система

Лекарства, преориентирани за лечение на COVID-19 – световно междинно проучване на СЗО „Солидарност“ NEJM

Лекарства, преориентирани за лечение на COVID-19 – световно междинно проучване на СЗО „Солидарност“ NEJM