Уважаеми колеги,

За разлика от предходни години, през настоящата 2024г. не е налична опция за отстъпка при плащане „анблок“. Поради тази причина не е необходимо превеждане на сумата по банковата сметка на секцията по Регионална анестезия към БДАИЛ, както до сега. 

  • по банков път:           Name: ESRA

Bank name: KBC Bank

Account number:

IBAN: BE62 7340 3078 3361

BIC: KREDBEBB

* в описанието се вписват  две  имена, емайл адрес и годишна за ESRA– Bulgaria 

При възникнали затруднения или въпроси във връзка със заплащането на годишния членски внос, можете да свържете се с нас за съдействие или да пуснете запитване на следния адрес: membership@esraeurope.org

С уважение,                                    

Д-р Слави Асов, ДМ

Секретар на секция Регионална Анестезия към БДАИЛ