Монотерапия с Колистин срещу комбинирана терапия за резистентни на карбапенем организми

Монотерапия с Колистин срещу комбинирана терапия за резистентни на карбапенем организми

Уважаеми колеги, представяме на Вашето внимание публикация на тема: “Монотерапия с Колистин срещу комбинирана терапия за резистентни на карбапенем организми”…

Резултати за безопасност при директно изписване на пациентите за дома от интензивно отделение: Актуализиран систематичен преглед и мета-анализ

Резултати за безопасност при директно изписване на пациентите за дома от интензивно отделение: Актуализиран систематичен преглед и мета-анализ

Уважаеми колеги, представяме на вашето внимание публикация на тема: „Резултати за безопасност при директно изписване на пациентите за дома от интензивно…

Полза и методи за възстановяване на глас при трахеостомирани пациенти на продължителна механична вентилация

Полза и методи за възстановяване на глас при трахеостомирани пациенти на продължителна механична вентилация

Уважаеми колеги,             Предоставяме на Вашето внимание публикация на тема: „ Полза и методи за възстановяване на глас, при трахеостомирани пациенти…

Халоперидол за лечение на делириум в интензивните отделения – напредък или неуспех?

Халоперидол за лечение на делириум в интензивните отделения – напредък или неуспех?

Уважаеми колеги,  Споделяме с вас публикация на тема „Халоперидол за лечение на делириум в интензивните отделения – напредък или неуспех“…

Eфикасност на аналгетичния ефект на интравенозно приложен Дексаметазон като допълнение към ултразвуково насочван паравертебрален блок с Бупивакаин при видеоасистирана торакоскопска хирургия (VATS)

Eфикасност на аналгетичния ефект на интравенозно приложен Дексаметазон като допълнение към ултразвуково насочван паравертебрален блок с Бупивакаин при видеоасистирана торакоскопска хирургия (VATS)

Уважаеми колеги,  споделяме с вас публикация на тема: Ефикасност на аналгетичния ефект на интравенозно приложен Дексаметазон като допълнение към ултразвуково насочван…