Уважаеми колеги, Информираме ви, чe тече период за подновяване на индивидуално членство към ESRA  за  2024 г.   За разлика от предходни години, през настоящата 2024г….

КАПНОГРФСКИЯТ МОНИТОРИНГ КАТО НЕЗАМЕНИМ МЕТОД ПРИ РАЗЛИЧНИ СИТУАЦИИ

КАПНОГРФСКИЯТ МОНИТОРИНГ КАТО НЕЗАМЕНИМ МЕТОД ПРИ РАЗЛИЧНИ СИТУАЦИИ

Уважаеми колеги,  Споделяме с вас обзор на тема „Капнография – незаменим метод за мониторинг при различи ситуации“ от авторски колектив:  …

Съвместна проява на хронична болка и симптоми на тревожност/депресия при възрастни хора в САЩ: разпространение, функционални въздействия и възможности

Съвместна проява на хронична болка и симптоми на тревожност/депресия при възрастни хора в САЩ: разпространение, функционални въздействия и възможности

Уважаеми колеги, Представяме на Вашето внимание публикация на тема:‚‚Съвместна проява на хронична болка и симптоми на тревожност/депресия при възрастни хора…

FGF2 и PTPN11, имащи отношение в мозъчното увреждане, причинено от анестезия със севофлуран

FGF2 и PTPN11, имащи отношение в мозъчното увреждане, причинено от анестезия със севофлуран

Уважаеми колеги, представяме на Вашето внимание публикация на тема: „Fgf2 и Ptpn11, имащи отношение в мозъчното увреждане, причинено от анестезия със севофлуран“ с…

Ефект на невромускулен блок при хирургични състояния по време на лапароскопска хирургия при новородени и кърмачета

Ефект на невромускулен блок при хирургични състояния по време на лапароскопска хирургия при новородени и кърмачета

Уважаеми колеги, представяме на Вашето внимание публикация на тема: ,,Ефект на невромускулен блок при хирургични състояния по време на лапароскопска…

Изкуствен интелект и телемедицина в областта на анестезиологията, интензивнoто лечение и лечението на болката

Изкуствен интелект и телемедицина в областта на анестезиологията, интензивнoто лечение и лечението на болката

Уважаеми колеги,  Представяме на Вашето внимание европейско проучване на тема: „Изкуствен интелект и телемедицина в областта на анестезиологията, интензивнoто лечение…

Полови разлики в докладването на болката: Значение при контрола на болката

Полови разлики в докладването на болката: Значение при контрола на болката

Уважаеми колеги, Представяме на вашето внимание публикация на тема: “Полови разлики в докладването на болката: Значение при контрола на болката“…