„Сравнително проучване между 8-дневна срещу 15-дневна антибиотична терапия за лечение на вентилационно асоциирана пневмония, причинена от Pseudomonas aeruginosa“

„Сравнително проучване между 8-дневна срещу 15-дневна антибиотична терапия за лечение на вентилационно асоциирана пневмония, причинена от Pseudomonas aeruginosa“

Уважаеми колеги, Представяме на вашето внимание публикация на тема „Сравнително проучване между 8-дневна срещу 15-дневна антибиотична терапия за лечение на…

”Стартегии за почистване на слузни секрети при пациенти на изкуствена белодробна вентилация”

”Стартегии за почистване на слузни секрети при пациенти на изкуствена белодробна вентилация”

Уважаеми колеги, Предоставяме на Вашето внимание публикация на тема: ”Стартегии за почистване на слузни секрети при пациенти на изкуствена белодробна…

Проучване на тема: “Многостранни интервенции, целящи намаляване на катетър-свързаните хематогенни инфекции”

Проучване на тема: “Многостранни интервенции, целящи намаляване на катетър-свързаните хематогенни инфекции”

Уважаеми колеги, Представяме на Вашето внимание проучване на тема: “Многостранни интервенции, целящи намаляване на катетър-свързаните хематогенни инфекции” Хемодиализните катетри се…

„Резултати след перкутанна трахеостомия при пациенти с дихателна недостатъчност, вследствие на SARS-CoV-2”

„Резултати след перкутанна трахеостомия при пациенти с дихателна недостатъчност, вследствие на SARS-CoV-2”

Уважаеми колеги, Споделяме с вас публикация на тема: „Резултати след поставяне на перкутанна трахеостомия, на пациенти с дихателна недостатъчност, вследствие…

“Съвременно поведение в лечението на стомашни варици”

“Съвременно поведение в лечението на стомашни варици”

Уважаеми колеги, Представяме на Вашето внимание публикация на тема: “Съвременно поведение в лечението на стомашни варици” Гастро-езофагеалните варици са най-значимото…

Нови аспекти в диагностиката и лечението на пулмонална артериална хипертония
|

Нови аспекти в диагностиката и лечението на пулмонална артериална хипертония

Уважаеми колеги,Представяме на вашето внимание публикация на тема ”Нови аспекти в диагностиката и лечението на пулмоналната артериална хипертония” с авторски…

Първо проучване на тема “Ефекти от приложението на антимикробна профилактика с различна продължителност”
|

Първо проучване на тема “Ефекти от приложението на антимикробна профилактика с различна продължителност”

Уважаеми колеги, споделяме с вас първото проучване на тема „Ефекти от приложението на антимикробна профилактика с различна продължителност при свързаните…

22-РИ НАЦИОНАЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

22-РИ НАЦИОНАЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

Уважаеми колеги, във връзка с постоянно променящата се икономическа и пазарна среда в страната, се наложи и промяна в датите…