XI Национална конференция за изследване и лечение на болката с международно участие 

XI Национална конференция за изследване и лечение на болката с международно участие 

Скъпи колеги, От името на Организационният комитет на Българската асоциация за изследване и лечение на болката и Дружество на анестезиолозите в…

“Как да използваме биомаркерите за инфекция или сепсис в отделението: ръководство за клиницисти“

“Как да използваме биомаркерите за инфекция или сепсис в отделението: ръководство за клиницисти“

Уважаеми колеги, Представяме на вашето внимание публикация на тема: “Как да използваме биомаркерите за инфекция или сепсис в отделението: ръководство…

Насоки за вземане на решение за започване на безопасен перорален прием при скоро екстубиран пациент

Насоки за вземане на решение за започване на безопасен перорален прием при скоро екстубиран пациент

Уважаеми колеги,  Представяме на вашето внимание „Насоки за вземане на решение за започване на безопасен перорален прием при скоро екстубиран…

Усъвършенствани диагностични и терапевтични техники за анестезиолози при гръдна травма: преглед, основан на доказателства

Усъвършенствани диагностични и терапевтични техники за анестезиолози при гръдна травма: преглед, основан на доказателства

Уважаеми колеги, представям на вашето внимание  публикация на тема: Усъвършенствани диагностични и терапевтични техники за анестезиолози при гръдна травма: преглед, основан…

Оптимална дълбочина на електромиографската ендотрахеална тръба: Нов подход с използване на видеоларингоскопия

Оптимална дълбочина на електромиографската ендотрахеална тръба: Нов подход с използване на видеоларингоскопия

Уважаеми колеги, Представяме на вашето внимание публикация на тема: “Оптимална дълбочина на електромиографската ендотрахеална тръба: Нов подход с използване на…

Монотерапия с Колистин срещу комбинирана терапия за резистентни на карбапенем организми

Монотерапия с Колистин срещу комбинирана терапия за резистентни на карбапенем организми

Уважаеми колеги, представяме на Вашето внимание публикация на тема: “Монотерапия с Колистин срещу комбинирана терапия за резистентни на карбапенем организми”…