Насоки за вземане на решение за започване на безопасен перорален прием при скоро екстубиран пациент

Насоки за вземане на решение за започване на безопасен перорален прием при скоро екстубиран пациент

Уважаеми колеги,  Представяме на вашето внимание „Насоки за вземане на решение за започване на безопасен перорален прием при скоро екстубиран…

Усъвършенствани диагностични и терапевтични техники за анестезиолози при гръдна травма: преглед, основан на доказателства

Усъвършенствани диагностични и терапевтични техники за анестезиолози при гръдна травма: преглед, основан на доказателства

Уважаеми колеги, представям на вашето внимание  публикация на тема: Усъвършенствани диагностични и терапевтични техники за анестезиолози при гръдна травма: преглед, основан…

Eфикасност на аналгетичния ефект на интравенозно приложен Дексаметазон като допълнение към ултразвуково насочван паравертебрален блок с Бупивакаин при видеоасистирана торакоскопска хирургия (VATS)

Eфикасност на аналгетичния ефект на интравенозно приложен Дексаметазон като допълнение към ултразвуково насочван паравертебрален блок с Бупивакаин при видеоасистирана торакоскопска хирургия (VATS)

Уважаеми колеги,  споделяме с вас публикация на тема: Ефикасност на аналгетичния ефект на интравенозно приложен Дексаметазон като допълнение към ултразвуково насочван…

Проучване на тема: “Многостранни интервенции, целящи намаляване на катетър-свързаните хематогенни инфекции”

Проучване на тема: “Многостранни интервенции, целящи намаляване на катетър-свързаните хематогенни инфекции”

Уважаеми колеги, Представяме на Вашето внимание проучване на тема: “Многостранни интервенции, целящи намаляване на катетър-свързаните хематогенни инфекции” Хемодиализните катетри се…

7-ми Световен Конгрес на Анестезиолозите от 1-ви до 5-ти септември

Уважаеми колеги, Представям на Вашето внимание 7-ми Световен Конгрес на Анестезиолозите от 1-ви до 5-ти септември За информация: https://www.wca2021.org/promotion-kit https://www.wca2021.org/registration…