Полови разлики в докладването на болката: Значение при контрола на болката

Полови разлики в докладването на болката: Значение при контрола на болката

Уважаеми колеги, Представяме на вашето внимание публикация на тема: “Полови разлики в докладването на болката: Значение при контрола на болката“…

“Как да използваме биомаркерите за инфекция или сепсис в отделението: ръководство за клиницисти“

“Как да използваме биомаркерите за инфекция или сепсис в отделението: ръководство за клиницисти“

Уважаеми колеги, Представяме на вашето внимание публикация на тема: “Как да използваме биомаркерите за инфекция или сепсис в отделението: ръководство…

Оптимална дълбочина на електромиографската ендотрахеална тръба: Нов подход с използване на видеоларингоскопия

Оптимална дълбочина на електромиографската ендотрахеална тръба: Нов подход с използване на видеоларингоскопия

Уважаеми колеги, Представяме на вашето внимание публикация на тема: “Оптимална дълбочина на електромиографската ендотрахеална тръба: Нов подход с използване на…

Монотерапия с Колистин срещу комбинирана терапия за резистентни на карбапенем организми

Монотерапия с Колистин срещу комбинирана терапия за резистентни на карбапенем организми

Уважаеми колеги, представяме на Вашето внимание публикация на тема: “Монотерапия с Колистин срещу комбинирана терапия за резистентни на карбапенем организми”…

Резултати за безопасност при директно изписване на пациентите за дома от интензивно отделение: Актуализиран систематичен преглед и мета-анализ

Резултати за безопасност при директно изписване на пациентите за дома от интензивно отделение: Актуализиран систематичен преглед и мета-анализ

Уважаеми колеги, представяме на вашето внимание публикация на тема: „Резултати за безопасност при директно изписване на пациентите за дома от интензивно…

Полза и методи за възстановяване на глас при трахеостомирани пациенти на продължителна механична вентилация

Полза и методи за възстановяване на глас при трахеостомирани пациенти на продължителна механична вентилация

Уважаеми колеги,             Предоставяме на Вашето внимание публикация на тема: „ Полза и методи за възстановяване на глас, при трахеостомирани пациенти…

Халоперидол за лечение на делириум в интензивните отделения – напредък или неуспех?

Халоперидол за лечение на делириум в интензивните отделения – напредък или неуспех?

Уважаеми колеги,  Споделяме с вас публикация на тема „Халоперидол за лечение на делириум в интензивните отделения – напредък или неуспех“…

Антибиотична профилактика при операция на рак на гърдата

Антибиотична профилактика при операция на рак на гърдата

Уважаеми колеги,  Представяме на вашето внимание рандомизирно клинично двойно сляпо паралелно – групово мултицентрично проучване на тема „Антибиотична профилактика при операция…

„ Агресивнa и умерено агресивна хидратация при пациенти с остър панкреатит”

„ Агресивнa и умерено агресивна хидратация при пациенти с остър панкреатит”

Уважаеми колеги, Предоставяме на Вашето внимание публикация на тема: „ Агресивна и умерено агресивна хидратация при пациенти с остър панкреатит” с авторски…