“Съвременно поведение в лечението на стомашни варици”

“Съвременно поведение в лечението на стомашни варици”

Уважаеми колеги, Представяме на Вашето внимание публикация на тема: “Съвременно поведение в лечението на стомашни варици” Гастро-езофагеалните варици са най-значимото…

Нови аспекти в диагностиката и лечението на пулмонална артериална хипертония
|

Нови аспекти в диагностиката и лечението на пулмонална артериална хипертония

Уважаеми колеги,Представяме на вашето внимание публикация на тема ”Нови аспекти в диагностиката и лечението на пулмоналната артериална хипертония” с авторски…

Първо проучване на тема “Ефекти от приложението на антимикробна профилактика с различна продължителност”
|

Първо проучване на тема “Ефекти от приложението на антимикробна профилактика с различна продължителност”

Уважаеми колеги, споделяме с вас първото проучване на тема „Ефекти от приложението на антимикробна профилактика с различна продължителност при свързаните…

22-РИ НАЦИОНАЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

22-РИ НАЦИОНАЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

Уважаеми колеги, във връзка с постоянно променящата се икономическа и пазарна среда в страната, се наложи и промяна в датите…