Относно VAXZEVRIA/COVID-19 Vaccine AstraZeneca

Уважаеми колеги,

Представям на Вашето внимание информация относно:

Разпространение на Пряко съобщение до медицинските специалисти (ПСМС) в България относно VAXZEVRIA/COVID-19 Vaccine AstraZeneca: противопоказание при лица с прекаран синдром на нарушена капилярна пропускливост (СНКП)

С уважение:

Председател на Дружеството на анестезиолозите в България

чл. кор. проф. Н. Петров, д.м.н