Отмяна на конгрес на БДАИЛ

Уважаеми колеги,
Уважаеми партньори,

 

В началото на 2021 година започнахме организация по провеждането на редовен конгрес на Сдружение Българско Дружество по Анестезиология и Интензивно Лечение, като за целта бе проведен маркетинг и избран хотел, дати на провеждане и формат за провеждането му – присъствено, като се предвиждаше съвместно провеждане с Българско Дружество по Парентерално и Ентерално Хранене – БУЛСПЕН и Българско Дружество за Изследване и Лечение на Болката. Проведоха се множество срещи с фирми. Набраха се резюмета и се изготви програма. Процеса по подготовката се развиваше добре и по план, до момента в който отново нарастна броят на хоспитализираните и най- вече на тези в интензивно лечение ковид пациенти.
След проведени множество телефонни разговори с ръководители на структури по Анестезиология и Интензивно Лечение в страната, както и след среща проведена на 16.09.2021 в 10.00 часа на която присъстваха: проф. Николай Петров, проф. Пламен Кенаров, проф. Атанас Темелков, проф. Стоян Миланов, проф. Евелина Одисеева, доц. Мая Белитова, и онлайн връзка с проф. Чавдар Стефанов и проф. Платиканов, се взе решение конгресът да бъде отложен.
 
 
С уважение :
Председател на Дружеството на анестезиолозите в България
чл. кор. проф. Н. Петров, д.м.н