Екстракорпорална мембранна оксигенация при Ковид-19 заболяване
|

Екстракорпорална мембранна оксигенация при Ковид-19 заболяване

Уважаеми колеги, Представяме на вашето внимание международен кохортен анализ на 4279 случая от Германия относно “Екстракорпорална мембранна оксигенация при коронавирусно…

ЕФЕКТ ОТ  „PRONE – ПОЗИЦИОНИРАНЕ” ПРИ  ПАЦИЕНТИ С COVID-19 И ОСТРА ДИХАТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ВЪРХУ ВРЕМЕТО ЗА ЕНДОТРАХЕАЛНА ИНТУБАЦИЯ

ЕФЕКТ ОТ  „PRONE – ПОЗИЦИОНИРАНЕ” ПРИ ПАЦИЕНТИ С COVID-19 И ОСТРА ДИХАТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ВЪРХУ ВРЕМЕТО ЗА ЕНДОТРАХЕАЛНА ИНТУБАЦИЯ

Уважаеми колеги, Споделяме с вас рандомизирано клинично проучване на тема: „Ефект от „Prone-позициониране” при будни пациенти с Covid-19 и остра…

Публикация на тема”Постковид-19-синдром”

Публикация на тема”Постковид-19-синдром”

Уважаеми колеги, От началото на пандемията Ковид-19 много от преболедувалите съобщават за персистиращи симптоми и/или усложнения с продължителност повече от…