Влияние на периоперативната хемотрансфузия върху морбидитета и морталитета в чернодробната хирургия

Влияние на периоперативната хемотрансфузия върху морбидитета и морталитета в чернодробната хирургия

Е.Одисеева, К.Бучкова, В.Михайлов*, В.Василевски*, И.Такоров*, В. Пенов*, Н.Владов*, Н.ПетровКлиника по анестезиология, реанимация и интензивно лечение *Клиника по чернодробна, панкреатична и…

Мониторинг на кръвозагубата и следващите хемодинамични нарушения. Трансфузионна терапия в детската хирургия

Мониторинг на кръвозагубата и следващите хемодинамични нарушения. Трансфузионна терапия в детската хирургия

Румяна Андонова, Петрана Дойнова Вижте тук

SUGAMMADEX: ПАТОФИЗИОЛОГИЧНО НОВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА АНТАГОНИЗИРАНЕ НА НЕРВНО-МУСКУЛНИЯ БЛОК Д-р Вилиян Платиканов, дм

SUGAMMADEX: ПАТОФИЗИОЛОГИЧНО НОВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА АНТАГОНИЗИРАНЕ НА НЕРВНО-МУСКУЛНИЯ БЛОК Д-р Вилиян Платиканов, дм

Свалете статията от тук

НЕРВНО-МУСКУЛНО БЛОКИРАНЕ: АНАЛИЗ НА СЪВРЕМЕННИТЕ КОНЦЕПЦИИ

НЕРВНО-МУСКУЛНО БЛОКИРАНЕ: АНАЛИЗ НА СЪВРЕМЕННИТЕ КОНЦЕПЦИИ

Д-р Вилиян Платиканов, дм КАИЛ, УМБАЛ “Света Марина”, Варна РЕЗЮМЕ Авторът представя широк литературен обзор на съвременните познанияза нервно-мускулното предаване…