SUGAMMADEX: ПАТОФИЗИОЛОГИЧНО НОВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА АНТАГОНИЗИРАНЕ НА НЕРВНО-МУСКУЛНИЯ БЛОК Д-р Вилиян Платиканов, дм

Свалете статията от тук