Влияние на периоперативната хемотрансфузия върху морбидитета и морталитета в чернодробната хирургия

Влияние на периоперативната хемотрансфузия върху морбидитета и морталитета в чернодробната хирургия

Е.Одисеева, К.Бучкова, В.Михайлов*, В.Василевски*, И.Такоров*, В. Пенов*, Н.Владов*, Н.ПетровКлиника по анестезиология, реанимация и интензивно лечение *Клиника по чернодробна, панкреатична и…

Мониторинг на кръвозагубата и следващите хемодинамични нарушения. Трансфузионна терапия в детската хирургия

Мониторинг на кръвозагубата и следващите хемодинамични нарушения. Трансфузионна терапия в детската хирургия

Румяна Андонова, Петрана Дойнова Вижте тук