СЕМИНАР-УПРАВЛЕНИЕ И РЕШЕНИЯ ПРИ ТРУДНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА. РАБОТА ВЪРХУ МАНЕКЕНИ С ИНТУБАЦИОНЕН ФИБРОСКОП.

Вижте повече информация тук.  

Бригаден генерал Член-Кор. Проф. Николай Петров, д.м.н.

Бригаден генерал Член-Кор. Проф. Николай Петров, д.м.н.

    Автобиография Име Бригаден генерал Член-Кор. Проф. Николай Петров, д.м.н. Длъжност Заместник началник по лечебно-диагностичната дейност на Военна болница-…