Европейското дружество на анестезиолозите ( ESA) организира Focus Meeting 2018 on Perioperative medicine, която ще се проведе в София 09-10 ноември 2018 година в Националния дворец на културата.

Тема на събитието 
Volume therapy, transfusion, haemostasis and thrombosis in the perioperative setting
 
Основни теми 

– Blood saving strategies

– Patient Blood Management 

– Preoperative iron therapy – evidence and indication
– Management of traumatic bleeding
– Point-of-care coagulation monitoring
– Coagulation defects and perioperative management
– Transfusion strategies
– Postpartum bleeding
– Transfusion with allogenic blood products
– Future of blood transfusion
– Pharmacy during bleeding
– Coagulation and transfusion in children
 
Регистрацията за събитието на уеб адрес : http://www.esafocusmeeting2018.org/.
 
Предварителна програма : Вижте тук