Мониторинг на кръвозагубата и следващите хемодинамични нарушения. Трансфузионна терапия в детската хирургия

Румяна Андонова, Петрана Дойнова

Вижте тук