Влияние на периоперативната хемотрансфузия върху морбидитета и морталитета в чернодробната хирургия


Е.Одисеева, К.Бучкова, В.Михайлов*, В.Василевски*, И.Такоров*, В. Пенов*,
Н.Владов*, Н.Петров

Клиника по анестезиология, реанимация и интензивно лечение

*Клиника по чернодробна, панкреатична и трансплантационна хирургия

Военномедицинска академия – София

Вижте тук