22-РИ НАЦИОНАЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

22-РИ НАЦИОНАЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

Уважаеми колеги, във връзка с постоянно променящата се икономическа и пазарна среда в страната, се наложи и промяна в датите…