Полови разлики в докладването на болката: Значение при контрола на болката

Уважаеми колеги,

Представяме на вашето внимание публикация на тема: “Полови разлики в докладването на болката: Значение при контрола на болката“

Основните акценти в публикацията са:

  • Усещането за болка се определя от много фактори, включително възраст, болестни състояния, пол, социално-икономически статус и наличието на съпътстващи заболявания.
  • Женският пол преобладава при специфични състояния, свързани с чувство  на болка, като болка в кръста, фибромиалгия, остеоартрит, дисфункция на темпоромандибуларната става, мигрена и синдром на раздразнените черва, наред с други фактори.
  • В това проучване авторите се стремят да определят количествено половите разлики в разпространението и интензитета на болката, докладвани от участници с различни заболявания в 10 големи международни клинични изпитвания, включващи 33 957 участници (38% жени, възрастов диапазон 50-74 години).
  • Болката се съобщава по-често от жени в сравнение с мъже (47% срещу 37%; P <0,001). Жените също съобщават за по-високи нива на болка от мъжете (коригирано съотношение на шансовете 1,41, 95% CI 1,24–1,61; P <0,001).
  • Жените са по-склонни да съобщават за наличие на болка, и то с по-голям интензитет, в сравнение с мъжете при различни заболявания, всички възрастови групи и географски региони.

Пълният текст на статията може да прочете тук.

Изготвил: Д-р Слави Асов