Изкуствен интелект и телемедицина в областта на анестезиологията, интензивнoто лечение и лечението на болката

Уважаеми колеги, 

Представяме на Вашето внимание европейско проучване на тема: „Изкуствен интелект и телемедицина в областта на анестезиологията, интензивнoто лечение и лечението на болката“ с авторски колектив: Bignami, Elena Giovanna; Russo, Michele; Bellini, Valentina; Berchialla, Paola; Cammarota, Gianmaria; Cascella, Marco; Compagnone, Christian; Sanfilippo, Filippo; Maggiore, Salvatore Maurizio; Montomoli, Jonathan; Vetrugno, Luigi; Boero, Enrico; Cortegiani, Andrea; Giarratano, Antonino; Pelosi, Paolo; De Robertis, Edoardo.

Терминът “изкуствен интелект” се отнася за всички технологии, които позволяват на компютрите да имитират човешкия интелект. Изкуственият интелект се основава на алгоритми, които позволяват на машините да “разсъждават” и да изпълняват задачи, включително решаване на проблеми, разпознаване на обекти и думи и вземане на решения. През последните години се направиха първите стъпки към внедряването му в ежедневната клинична практика на анестезиолога. Въпреки че повечето хора са положително настроени към потенциала на изкуствения интелект за подобряване на човешкия живот, обсъждат се и морални дилеми, загуба на контрол и непредвидими последици от непредпазливото използване на изкуствения интелект.От друга страна, доста важно е използването на телемедицината, дефинирана от СЗО  като предоставяне на здравни услуги чрез използване на комуникационни технологии за диагностициране и лечение на заболявания по по-ефективен във времето подход със значителен потенциал за спестяване на разходи.

Целите на проучването са да се изследват познанията за изкуствения интелект при лекари, работещи в областта на анестезиологията, интензивните грижи и лечението на болката. Като вторични резултати са проучени основните опасения относно прилагането на изкуствения интелкт.

Ключовите точки в проучването са следните: 

  • Повечето анестезиолози са наясно с изкуствения интелект и машинното обучение, но тези знания са свързани повече с анестезиологията и интензивното лечение и по-малко с лечението на болката.
  • Общият подход на лекарите от тези специалности към изкуствения интелект и телемедицината е положителен.
  • Основните проблеми, които могат да възпрепятстват прилагането на изкуствен интелект в клиничната практика, са етичните и правните въпроси, както и неразбирането на някои алгоритми.

В заключение, повечето анестезиолози са запознати с изкуствения интелект и машинното обучение. Общото мислене за приложението в клиничната практика като цяло е положително, като повечето участници не смятат, че този метод е заплаха за тяхната професия.

Пълния текст можете да прочетете тук.

Изготвил: д-р Татяна Димитрова, (КАИЛ, ВМА – София)