Ефект на невромускулен блок при хирургични състояния по време на лапароскопска хирургия при новородени и кърмачета

Уважаеми колеги, представяме на Вашето внимание публикация на тема:

,,Ефект на невромускулен блок при хирургични състояния по време на лапароскопска хирургия при новородени и кърмачета“ с авторски колектив: Wu, Lei; Wei, Siwei; Xiang, Zhen; Yu, Eryou; Chen, Zheng; Qu, Shuangquan; Du, Zhen

Проучването има за цел да определи ефекта на невромускулния блок в условия на лапароскопска хирургия при нововродени и кърмачета. Основни акценти в тази публикация са свързани с:

  -Това е проспективно, рандомизирано контролирано проучване, проведено между ноември 2021г. и декември 2022 г. върху 102 новородени и кърмачета разпределени в три групи според нивото на невромускулен блок.

  -Увода в анастезия се осъществява със севофлуран и рамифентанил или рокуроний в зависимост от групите 

  -Критериите за изключване от проучването са: гестационна възраст под 26 седмици, невромускулни заболявания, алергия към медикаменти, изоставане в развитието, вродени малформации на дихателните пътища и респираторни заболявания.

  -Използването на еднократна доза на рокуроний при увод в анестезия, без последваща употреба намалява нивото на нежеланите реакции по време на оперативната интервенция.

  -Допълнителни единични дози на рокуроний или продължителната им инфузия не подобряват хирургичните условия по време на оперативна интервенция, но увеличават риска от постоперативен остатъчен невромускулен блок.

  -Дълбочината на невромускулен блок не е свързана с превъзходни хирургични условия по време на лапароскопска хирургия, но е свързана с намаляване на нежелани реакции по време на индукция и поддържане на анестезия при новородени и кърмачета.

Пълния текст на статията може да прочетете тук.

Изготвил: д-р Мартин Маринов КАИЛ-ВМА