“Как да използваме биомаркерите за инфекция или сепсис в отделението: ръководство за клиницисти“

Уважаеми колеги,

Представяме на вашето внимание публикация на тема: “Как да използваме биомаркерите за инфекция или сепсис в отделението: ръководство за клиницисти“- Póvoa, P., Coelho, L., Dal-Pizzol, F. et al.,  Intensive Care Med (2023)

Основните акценти в публикацията са:

  • Биомаркерите могат да се разглеждат като индикатори или за инфекция, или за нерегулиран отговор на организма; или за отговор на лечението и/или да помогнат на клиницистите да прогнозират риска за пациента. Повече от 250 биомаркера са идентифицирани и оценени през последните няколко десетилетия, но нито един биомаркер не прави точна разлика между сепсис и подобен на сепсис синдром.
  • Биомаркерите са изследвани в контекста на прогнозиране на сепсис, диагностика на сепсис, оценка на отговора на сепсиса към терапия и ръководена от биомаркери антибиотична терапия. В допълнение, биомаркерите на сепсис могат да бъдат разделени на прогностични, предикторни и тераностични, т.е. за насочване на избора, дозата и продължителността на терапията.
  • Целта на публикацията е да информира клиницистите за биомаркерите на инфекция или сепсис и насоки за тяхното използване, а именно патоген-специфични биомаркери и два биомаркера за отговор на организма – PCT и CRP.
  • Биомаркерите на сепсис могат да бъдат полезни допълнителни инструменти, когато клиницистите се нуждаят от допълнителна информация, за да оптимизират грижите за пациента в отделението. Серийните изследвания са по-информативни от единична стойност и биомаркерите никога не трябва да се използват като самостоятелен тест, а винаги във връзка с задълбочена клинична оценка и цялостно познаване на биологията, смущенията, силните страни и ограниченията на биомаркерите.
  • Публикуваните данни подкрепят използването на биомаркери за идентифициране на патогени, клинична диагноза и оптимизиране на антибиотичното лечение.

Пълният текст на статията може да прочете тук.

Изготвил: д-р Слави Асов

Изображение: Google.com