Усъвършенствани диагностични и терапевтични техники за анестезиолози при гръдна травма: преглед, основан на доказателства

Уважаеми колеги, представям на вашето внимание  публикация на тема:

Усъвършенствани диагностични и терапевтични техники за анестезиолози при гръдна травма: преглед, основан на доказателства

С авторски колектив:Gabriel A. Pollock1,2,3, *, Jessie Lo1,3 , Henry Chou1,2 , Michael S. Kissen1,2,3 , Michelle Kim1 , Vida Zhang1,2,4 , Alexander Betz1 and Ryan Perlman1,4 1 Department of Anaesthesia, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, CA, USA, 2 Department of Thoracic Anaesthesia, Department of Anaesthesia, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, CA, USA, 3 Department of Regional Anaesthesia & Acute Pain Service Department of Anaesthesia, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, CA, USA and 4 Department of Trauma Anaesthesia, Department of Anaesthesia, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, CA, USA

Статията има за цел да покаже и обобщи всички съвременни диагностични и терапевтични  техники използвани от анестезиолозите и реаниматорите при диагностиката и лечението на гръдни травми.

Основни акценти в публикацията са свързани с:

  • Съвременния травматизъм е третата най-честа причина за смърт след атеросклерозата и неоплазмите.
  • Използването на ултразвук(POCUS) за диагностика във всеки един етап от лечението при пациенти с гръдна травма, намира все по широко приложение заедно със трансезофагеалната и трансторакалната ехография.
  • POCUS се използва за регионални техники за обезболяване, за потвърждение на ендотрахеална интубация, за диференциална диагноза на пневмоторакс, при крикотомии и спешни трахеотомии, за оценка на съдова анатомия и други.
  • При непенетриращи, некомпресивни  кръвоизливи при гръдни травми все по-често се използва ендоваскуларна балонна оклузия на аортата(REBOA).
  • Диагностика и поведение при травма на дихателните пътища, нараняване на аортата, закрита сърдечна травма, сърдечна тампонада, травма на хранопровод и диафрагма.
  • Все по-широка употреба на регионални анестезиологични техники при гръдни травми.

Пълния текст на статията може да прочетете ТУК.

Изготвил: д-р Мартин Маринов, КАИЛ-ВМА