Полза и методи за възстановяване на глас при трахеостомирани пациенти на продължителна механична вентилация

Уважаеми колеги,

            Предоставяме на Вашето внимание публикация на тема: „ Полза и методи за възстановяване на глас, при трахеостомирани пациенти на продължителна механична вентилация ” с автори: Sarah Wallace – Department of Speech Voice and Swallowing, Wythenshawe Hospital, Manchester University NHS Foundation Trust, Sue McGowan – National Hospital for Neurology and Neurosurgery, UK , Anna-Liisa Sutt – The Prince Charles Hospital, Brisbane, Australia

Затруднението при общуване и неговия ефект върху пациенти на продължителна механична вентилация, са добре известни и широко описани. Пандемията oт COVID-19, повиши значително броя на пациентите, нуждаещи се от продължителна механична вентилация, увеличи усложненията върху ларинкса, със засягане на комуникативните възможности. Невъзможността за активна комуникация може да доведе до психоемоционална травма на пациента. Затрудненото общуване води до негативни взимоотношения между пациента и медициския екип, оттам затруднение в лечебния процес и по-продължителен болничен престой.

Основните акценти в публикацията са:

 • Незабавната полза от възстановяването на гласа при трахеостомирани пациенти на механична вентилация са: възможност за подобрен контакт между пациент и персонал, семейство и приятели; подобряване качество на живот; позволява незабвна оценка на качеството на гласа на пациента и своевременно показва вероятна травма или дисфункция на ларинкса;
 • Възстановяването на нормалната физиология на горните дихателни пътища има допълнителна полза, като възстановяване на естествения РЕЕР /Positive End Expiratory Pressure/; позволява повишено субглотично налягане, което подпомага преглъщането и кашлянето; възстановяване на възприятията на вкус и мирис;
 • Роля на говорни и езикови терапевти в мултидисциплинарния екип, в интензивно отделение;
 • Съществуват няколко варианта на възстановяване на гласа при трахеостомирани пациенти на механична вентилация:
  1. Еднопосочна клапа – със спадане на балона на ТСК. При нея чрез клапа поставена на потока на въздух, чрез спадане на балона на ТСК, позволява преминаването на въздух около канюлата, позволявайки на ларинкса да възпроизведе глас, като пример – ТСК с вграден вентил Passy Muir®;
  2. Надбалонна вокализация – при раздут балон на ТСК. При този вариант чрез свързване на ретрограден източник на въздух над ТСК се позволява на въздуха да преминава през ларинкса по обратен път;
  3. Мануално отпускане на балона на ТСК, без клапа;
  4. ТСК с говорна клапа;
 • Освен тях, са налични и  алтернативни методи за комуникация чрез писане, рисуване, жестове и мимики, eye-gaze система. Те са подходящи при пациенти, при които гореописаните методи са противопоказани или употребата им е ограничена;
 • Пациентите предпочитат използването собствения си глас при комуникация. Въпреки това всеки пациент изисква индивидулазиране на начина на комуникация, според възможностите.

Пълния текст прочетете тук.

Изготвил: Д-р Стилиан Добрев (КАИЛ, ВМА – МБАЛ София)