„Подходящи ли са пациентите със сърдечно-съдово имплантируемо електронно устройство за лечение в самостоятелен амбулаторен хирургичен център?“

Уважаеми колеги,

Представяме на вашето внимание публикация на тема: “За – против дебат: Подходящи ли са пациентите със сърдечно-съдово имплантируемо електронно устройство за лечение в самостоятелен амбулаторен хирургичен център? -Department of Anesthesiology and Pain Management, University of Texas Southwestern Medical Center, в официалното списание „Анестезия и аналгезия“ на Международното изследователско дружество по анестезия.

Основните акценти в публикацията са:

  • Изместването на все повече хирургически и други процедури, изискващи анестезиологични грижи от болниците към самостоятелни амбулаторни хирургически центрове, продължава да нараства.
  • Пациентите, които имат сърдечно-съдово имплантируемо електронно устройство са с висока сърдечна коморбидност, която потенциално може да увеличи периоперативните сърдечни усложнения. Поради тази причина, такива пациенти трябва да се планират за процедури в самостоятелен амбулаторен хирургичен център, само ако коморбидните състояния са стабилизирани и оптимизирани.
  • Дебатът „За-Против“ акцентира, че подходът към пациента със сърдечно-съдово имплантируемо електронно устройство трябва да бъде индивидуализиран. Изисква се особено внимание при оценка на статуса на такива пациенти, тъй като не всички са подходящи за лечение в самостоятелен амбулаторен хирургичен център.
  • Пациенти с добре контролирани съпътстващи заболявания, подложени на процедури с нисък оперативен  риск, без наличието на електромагнитни смущения (напр. операция на катаракта под локорегионална анестезия), като цяло са подходящи за самостоятелен амбулаторен хирургичен център, независимо от вида на сърдечно-съдовото имплантируемо електронно устройство.
  • Преди да се приеме за лечение в самостоятелен амбулаторен хирургичен център, пациент със сърдечно-съдово имплантируемо електронно устройство трябва да бъде подложен на обстойна предоперативна оценка и оптимизиране на коморбидните състояния.
  • Адекватното функциониране на сърдечно-съдовото имплантируемо електронно устройство трябва да бъде потвърдено преди операцията.
  • Пациентите с такива устройства не трябва да бъдат планирани за процедури в самостоятелен амбулаторен хирургичен център, освен ако: а) коморбидните състояния на пациента не са оптимизирани; б) желаната процедура не включва риск от електромагнитни смущения; в) анестезиологът е наясно с функционалните възможности на специфичното устройство, включително реакция в магнитно поле, модулация на скоростта и способността за осигуряване на постоянен пейсинг или антитахиаритмична терапия; и г) наличие на екип за поддръжка на сърдечно-съдовото имплантируемо електронно устройство предоперативно и следоперативно, ако е необходимо.

Пълният текст на статията може да прочете тук.

Изготвил: д-р Слави Асов (КАИЛ, ВМА-София)