ЕФЕКТ ОТ  „PRONE – ПОЗИЦИОНИРАНЕ” ПРИ ПАЦИЕНТИ С COVID-19 И ОСТРА ДИХАТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ВЪРХУ ВРЕМЕТО ЗА ЕНДОТРАХЕАЛНА ИНТУБАЦИЯ

Уважаеми колеги,

Споделяме с вас рандомизирано клинично проучване на тема: „Ефект от „Prone-позициониране” при будни пациенти с Covid-19 и остра дихателна недостатъчност върху времето за ендотрахеална интубация” от авторски колектив:

Ken Kuljit МD; S. Parhar, MD;Jason Weatherald, MD; Zainab AlDuhailib, MBBS;Mohammed Alshahrani, MD; Abdulrahman AlFares, MBChB; Sarah BuabbasMD; SujithV. Cherian, MD;Laveena Munshi, MD; Eddy Fan, MD,PhD; Fahad AlHameed, MD; Jamal Chalabi, MD; AmeraA. Rahmatullah, MD; Erick Duan, MD; JenniferL.Y. Tsang, MD; Kimberley Lewis, MD; François Lauzier, MD; John Centofanti, MD; Bram Rochwerg, MD; Sarah Culgin, MSc; Katlynne Nelson, MSc; SherylAnn Abdukahil, BSN; KirstenM. Fiest, PhD; HenryT. Stelfox, MD; Haytham Tlayjeh, MD; MaureenO. Meade, MD; Dan Perri, MD; Kevin Solverson, MD; DanielJ. Niven, MD; Rachel Lim, MD; MortenHylander Møller, MD; Emilie BelleyCote, MD; Lehana Thabane, PhD; Hani Tamim, PhD; DeborahJ. Cook, MD; YaseenM. Arabi, MD; for the COVI-PRONE Trial Investigators and the Saudi Critical Care Trials Group;

Проучването обхваща 400 пациенти, лекувани в интензивни звена в периода 19.05.20г.-18.05.21г. в различни болници в Канада, САЩ, Саудитска Арабия и Кувейт. Основните наблюдения на авторския колектив включват:

 • Prone-позицията при неседирани болни не показва повишаване в броя на интубации и не скъсява времето за осъществяване на такава, поради което може да се счита за „безопасно” в рамките на 28ми ден от лечението при пациенти с доказана Covid-19-инфекция и дихателна недостатъчност;
 • Проучването обхваща неинтубирани и неседирани пациенти с средно-тежка и тежка форма на респираторна увреда над 18-годишна възраст, чието състояние изисква кислородотерапия при подавана кислородна фракция >40%;
 • Включените в проучването болни в различните групи дават са наблюдавани, според следните критерии по отношение корелация между Prone-позиция и:
  1. Интубация до 30-ти ден;
  2. Смъртност до 60-ти ден;
  3. Брой дни без необходимост от инвазивна или неинвазивна вентилация;
  4. Брой дни, без необходимост от интензивно лечение;
 • Средният процент на фракция подаван кислород при пациенти от рандомизираната група е 70%; Като коморбидитет и при контролата, и при рандомизираната група се установяват АХ и/или ЗД; Почти всички пациенти и от двете групи по време на лечението  са получили антитромбична профилактика и стероидна терапия;
 • Пациентите от рандомизираната група са прекарвали средно 5ч. в Prone-позиция оче в първия ден от болнично лечение, в сравнение с болните от контролата, които при които средния брой часове в Prone-позиция е 0ч./дн.;
 • Основна причина за ограниченото прилагане на Prone-позиционирането е отказ от страна на пациентите, поради дискомфорт;
 • Резултатите при двете групи пациенти не се различават съществено по изследваните критерии;

Пълният текст на публикацията можете да прочетете тук.

Изготвил: Д-р Иванела Кирилова (КАИЛ, ВМА – гр.София)