Публикация на тема”Постковид-19-синдром”

Уважаеми колеги,

От началото на пандемията Ковид-19 много от преболедувалите съобщават за персистиращи симптоми и/или усложнения с продължителност повече от 4 седмици, които днес са известни като постковид-19 синдром.

Представяме на Вашето внимание публикация на тема:

 “Постковид-19-синдром”

 Акцентите са следните:

     1. Целта е да се обобщи и оцени постковид-19 синдромът от биологична перспектива.

      2. Цялостният преглед се ръководи от използвана методология на Уайтмор и Кнаф от данните, публикувани през Август 30.2021г.

      3. Откритията от този преглед сочат, че съществуват четири патофизиологични пътища:

  • вирус-специфични патофизиологични вариации,
  • оксидативен стрес,
  • имунологични абнормалитети,
  • инфламаторно увреждане.

        4. Въпреки че прочванията, изучаващи патофизиолгията на постковид-19 синдромът са все още малко, все повече се доказва че това е комплексен и мултифакторен синдром, включващ вирус-специфични патофизиологични вариации, които повлияват множество механизми – основно оксидативния стрес, имунната функция и възпалението.

  •  Разбирането на ролята на патофизиологичните пътища, включени в този синдром могат да помогнат за развитието и тестването на различни лекарства, като например антиоксиданти и митохондрални суплементи. Дългосрочните усложнения на КОВИД-19 все още се изучават и в бъдеще ще са налични повече доказателства за лечението на този синдром.

         5. В статията е поставен акцент върху петте категории на постковид-19 синдромът, базирани на четири критерия, а именно

  • начало на симптомите,
  • продължителност на симптомите,
  • забавено начало на симптомите,
  • период на залежаване.

         6. Обсъждат се и десетте най-чести симптоми на постковид-19  синдромът.

         7. Представят се съществуващи клинични изпитвания на медикаменти, целящи да намалят честотата и тежестта на постковид синдромът.

Пълният текст на статията можете да прочетете от тук.

Изготвил: Д-р Мартина Попова ( КАИЛ, ВМА-София)