”Стартегии за почистване на слузни секрети при пациенти на изкуствена белодробна вентилация”

Уважаеми колеги,

Предоставяме на Вашето внимание публикация на тема:

”Стартегии за почистване на слузни секрети при пациенти на изкуствена белодробна вентилация”

с авторски колектив:

Ryan L. Goetz, Department of Medicine, Tinsley Harrison Internal Medicine Residency Program, University of Alabama at Birmingham,Birmingham, AL, United States, Kadambari Vijaykumar,  Division of Pulmonary, Allergy and Critical Care Medicine, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, AL, United States и George M. Solomon, The Gregory Fleming James Cystic Fibrosis Research Center, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, AL, United States

Почистването на трахео-бронхеалното дърво/ТДБ/ от чужди частици и бактерии е важен фактор влияещ върху имунитета на пациента, като основна роля играе оптимално функционираща мукоцилиарна система в допълнение към  кашличния рефлекс. Стартегиите за почистване на ТБД при пациенти на изкуствена белодробна вентилация, като допълнение към основното лечение са най-добре проучени при пациенти с муковисцидоза и бронхиектазна болест, състояния традиционно характеризиращи се с прекомерно натрупване на гъсти слузни секрети и мукоцилиарна дисфункция.

Основните аспекти в публикацията са:

1. Прекомерното количество на трахео-бронхиален секрет, заедно с неадекватен или липсващ кашличен рефлекс е важен фактор, възпрепятстващ отбиването на пациента от изкуствена апаратна вентилация, като достига 89% при неуспешните случаи за екстубация;

2. Съществуват два основни фактора за неадекватно почистване от мукоцилиарната система:

●нефункциониращ нормално цилиарен апарат, който не може да придвижи слузните секрети до фаринкса;

●дехидратация на ТБД, водеща до прекомерно сгъстяване на секретите и съответно затруднение в транспорта им към фаринкса;

3. Дисфункция на мукоцилиарния апарат, при пациенти на изкуствена белодробна вентилация, може да е в резултат на директна увреда от интубационна тръба, анестетици, понижено овлажняване, кашляне, както и индиректано от съпътстващата патология, системно възпаление, имобилизация, ателектаза;

4. Съществуват различни стратегии за почистване на ТБД, като и фармакологичните, и нефармакологичните методи рутинно присъстват в грижата за дихателната система;

5. Стратегиите при почистване на ТБД, най-просто могат да се разделят на:

●мукоактивна терапия, включваща използването на муколитици и отхрачващи средства, овлажняване и лаваж на ТБД;

●трениране на кашличен рефлекс, използване на жилетки за високочестотни трептения на гръдната стена – high frequency
chest wall oscillation (HFCWO) vest, уреди за механична инсуфлация-ексуфлация (MI-E), интрапулмонарна перкусионна терапия (IPV) и др.;

●терапия директно влияеща върху възпалението и инфекцията.

6. Почистването на трахео-бронхеалното дърво е важен аспект при лечението на пациенти в интензивно отделение. Усвояването на стратегии за почистване на слузните секрети при тези пациенти има за цел да прекъсне порочния кръг, водещ до хронифициране на възпалението и инфекцията на ТБД, а оттам да намали броя на неуспехите при отбиване от изкуствена апаратна вентилация.

Пълният текст прочетете тук.

Изготвил: Д-р Стилиан Добрев (КАИЛ, ВМА-София)