Проучване на тема: “Многостранни интервенции, целящи намаляване на катетър-свързаните хематогенни инфекции”

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание проучване на тема: “Многостранни интервенции, целящи намаляване на катетър-свързаните хематогенни инфекции”

Хемодиализните катетри се използват широко основно като съдов достъп при диализното лечение и значително увеличават риска от възникване на  хематогенни инфекции.

Проучването е клъстър-рандомизирано. Участват 37 хемодиалзни центрове в Австралия. Участниците са във възрастовата група > 18 г. , при които се налага поставяне на нов хемодиализен катетър.

Целта е да се установи, дали при спазването на многостранни интервенции и полагане на необходимата грижа за браншовете на катетъра се намалява честотата на възникване на катетър-свързаните хематогенни инфекции.

Описват стъпките и се дават препоръки за правилно поставяне на хемодиализния катетър. Дават се насоки и за коректното поддържане на катетъра, посочва се в кой момент е удачно той да се премахне.

Установява се, че един на всеки десет пациента, който подлежи на диализа в рамките на година развива епизод на катетър-свързана хематогенна инфекция.

Пълният текст на проучването можете да прочете тук.

Изготвил: Д-р Мартина Попова ( ВМА – гр.София )