7-ми Световен Конгрес на Анестезиолозите от 1-ви до 5-ти септември

Уважаеми колеги,

Представям на Вашето внимание 7-ми Световен Конгрес на Анестезиолозите от 1-ви до 5-ти септември

За информация:

https://www.wca2021.org/promotion-kit

https://www.wca2021.org/registration

С уважение:

Председател на Дружеството на анестезиолозите в България

чл. кор. проф. Н. Петров, д.м.н