СЕМИНАР-УПРАВЛЕНИЕ   И   РЕШЕНИЯ   ПРИ   ТРУДНО  ОСИГУРЯВАНЕ  НА  ДИХАТЕЛНИ   ПЪТИЩА. РАБОТА  ВЪРХУ  МАНЕКЕНИ С ИНТУБАЦИОНЕН ФИБРОСКОП.

СЕМИНАР-УПРАВЛЕНИЕ И РЕШЕНИЯ ПРИ ТРУДНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА. РАБОТА ВЪРХУ МАНЕКЕНИ С ИНТУБАЦИОНЕН ФИБРОСКОП.

Вижте повече информация тук.