Рандомизирано проучване на реконвалесцентна плазма при тежка пневмония на Covid-19 | NEJM

Рандомизирано проучване на реконвалесцентна плазма при тежка пневмония на Covid-19 | NEJM