При сравнителен анализ на възпалителните профили на COVID-19 и грип, „цитокиновата буря“ не е съществен отличителен фактор

https://advances.sciencemag.org/content/early/2020/11/13/sciadv.abe3024.full