ПРОГНОСТИЧНАТА РОЛЯ НА ХЕМАТОЛОГИЧНИТЕ И КОАГУЛАЦИОННИ СТОЙНОСТИ ПРИ ОЦЕНКА НА ОСТРОТАТА И ПРОТИЧАНЕТО НА ИНФЕКЦИЯТА ПРИ ПАЦИЕНТИ С COVID-19

ПРОГНОСТИЧНАТА РОЛЯ НА ХЕМАТОЛОГИЧНИТЕ И КОАГУЛАЦИОННИ СТОЙНОСТИ ПРИ ОЦЕНКА НА ОСТРОТАТА И ПРОТИЧАНЕТО НА ИНФЕКЦИЯТА ПРИ ПАЦИЕНТИ С COVID-19