Договор за финансиране на квалификационна програма C19_SPACE

Уважаеми колеги,

за подготвяне на болниците и медицинските специалисти из цяла Европа за възможната втора вълна на COVID19, ЕВРОПЕЙСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ (ESICM) наскоро подписа с Европейската комисия договор за финансиране на квалификационна програма C19_SPACE, за обучение по интензивно лечение на медицински професионалисти, които не работят постоянно в интензивните сектори.

Програмата С19_SPACE обхваща следната тематика:
• Лична безопасност, обличане и събличане на лични предпазни средства в условия на COVID 19
• Въведение в Интензивното Лечение (ИЛ)
• Пациентите от ИЛ – общи аспекти и специфики
• Основи на респираторната поддръжка
• Основи на мониторинга на хемодинамиката
• Сепсис и инфекции
• Други аспекти на грижите в ИЛ
• Екипна работа

КАНИМ лекари и медицински сестри от интензивните отделения да участват като ментори в програмата.

МЕНТОРИТЕ към програмата C19_SPACE ще:
• Споделят с колегите си опита и познанията си, за да ги подготвят за втората вълна на пандемията
• Получат достъп до уеб-базираните видео- и аудиоматериали на ESICM за обучението
• Получат достъп до Академията на ESICM и всички останали налични ресурси
• Получат достъп до и представят на курсистите Квалификационния пакет, подготвен от ESICM и преведен на всички европейски езици

Квалификационният пакет съдържа:
• Програми и протоколи в реално време
• Мултирезистентните инфекции: обиколка на Интензивно отделение и два основни примерни казуса
• Видеоклипове на специфични клинични случаи с акцент върху интензивните аспекти.

КУРСИСТИТЕ към програмата C19_SPACE ще:
• Повишат квалификацията и уменията си
• Получат достъп до специализираната програма
• Се възползват от обучение в реално време, което ще им предоставят локалните ментори
• Получат сертификати и кредити при завършване на програмата
• Могат да помагат в спешните и интензивните отделения при необходимост и в случай на нова пандемична вълна, но също и във всеки случай на спешност.

Регистрацията и участието в обучението са БЕЗПЛАТНИ.

За повече информация, заинтересованите могат да пишат на следния адрес: eu_covid19@esicm.org или да се обадят на горещия телефон: +32 2 881 04 42, както и да посетят страницата на C19_SPACE:
https://www.esicm.org/covid-19-skills-preparation-course/