AnestLogo

Съобщение

 БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
AnestLogo

 

Уважаеми колеги,

На заседание на Управителния съвет на сдружение „Българско дружество по анестезиология и интензивно лечение“ (БДАИЛ), се взе решение за създаване на секция по регионална анестезия в рамките на БДАИЛ. За административен секретар на секцията бе избран д-р Слави Асов.

След дълги преговори с ESRA (Европейската асоциация по регионална анестезия и лечение на болката), постигнахме успех за присъединяване на секцията по регионална анестезия към ESRA. Беше стартирана т. нар. „Посланическа програма“ на ESRA за България. (ESRA активно насърчава всички eвропейски страни или групи от страни в създаването и развитието на национални асоциации или общества по Регионална анестезия, и тяхната свързаност с устава и правилника на ESRA, като на конгреса през 2019 г. беше представена платформата на Посланическата програма на ESRA)

С радост искаме да Ви уведомим, че всеки лекар, членуващ в Българското дружество по анестезиология и интензивно лечение има право, ако желае, да членува в секцията по регионална анестезия – което автоматично означава и членство в ESRA. Преференцията, която ползваме чрез Посланическата програма е, че годишната такса за пълноправно членство в ESRA за наш член е 30 евро.

Членството в ESRA включва следните преимущества:

• Достъп до онлайн списание „Регионална анестезия и медицина на болката“(Regional Anesthesia & Pain Med Journal)

• Безплатен достъп до електронния конгрес на ESRA – с 2-годишна възможност за разглеждане онлайн

• Безплатен Европейски ден по регионална анестезия – всяка година на 25 януари, във всяка от членуващите държави

• Безплатен достъп до сайта на ESRA – филми, анатомия, препоръки

• Намалена такса за участие във форумите и уъркшопите на ESRA

• Стипендии за научни проекти

• Европейски тренировъчни центрове 

Всеки колега, който желае да се присъедини към ESRA, прави това през секцията по регионална анестезия към БДАИЛ. Такса за членство е дължима единствено на ESRA, и тя е 30 евро.

Заплаща се по банков път, по сметка на БДАИЛ (ЕИК 177109390) както следва:

IBAN: BG56 BPBI 8170 1451 2568 01, BIC: BPBIBGSF – в евро

при „Юробанк България” АД (Postbank)

Основание за плащане: такса членство в ESRA за (… име…)

Срокът за заявяване на желание за членство и плащане на членския внос е 30.07.2020 г. Молим, при извършване на плащане, да изпратите на електронната поща на Българското дружество по анестезиология и интензивно лечение (ccbulg@abv.bg) копие от платежния документ, както и Ваши координати, с които да можем да се свържем с Вас.