полк. проф. Николай Петров е избран в борда на WorldSIVA

.