Представяне

 

Научното дружество по анестезиология се създава през есента на 1957 г. по инициатива на проф. Антон Червенаков. Основателите са: А. Дериджан, С. Саев, Д. Маджаров, С. Киров, Е. Йорданов (ИСУЛ – София), Ат. Атанасов, П. Абаджиев, Й. Йорданов, Н. Фичев (ВМИ – София), Ст. Филипов (ОАБ), Е. Стоянов (МВР болница), Б. Воденичаров (ВМИ – Пловдив).
Решаваща за по-нататъшното развитие на Дружеството на анестезиолозите е 1960 г., когато то престава да е секция към дружеството на хирурзите и се обособява като самостоятелно дружество към Съюза на научните работници . Когато по-късно се създава Съюз на научните медицински дружества, Научното дружество на анестезиолозите влиза в него през 1970 г. като Научно медицинско дружество по анестезиология и реанимация.

През 1974 г. дружеството започва издаване на реферативен бюлетин, в който се изнася информация от чужди списания.

От 1994 г. дружеството издава списание “Анестезиология и интензивно лечение” под редакцията на проф. Смилов.

През годините са избрани много достойни представители на специалността за почетни членове на дружеството.

Дружеството полага усилия за намиране на възможности за специализации на млади анестезиолози в различни страни.

 

Дружеството е вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел при Софийски градски съд по ф.д.№ 768 / 2016 г.