Почетни членове

 

ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ НА НАУЧНОТО СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО 

ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

Управителният съвет може да провъзгласява за почетни членове на Дружеството български и чуждестранни учени с особено големи заслуги за развитието на анестезиологията и интензивната медицина.
Почетните членове получават грамоти и почетен знак на Дружеството, не плащат членски и други внодки за участие в прояви, организирани от избралото ги Дружество.

На различни форуми, организирани от Научното дружество са избрани за негови почетни членове редица български и чуждестранни специалисти по анестезиология и интензивно лечение, с принос към развитието на специалността и обучението на кадри у нас.

1. Проф. Й. Йорданов
2. Проф. А. Атанасов
3. Проф. А. Бовянски
4. Проф. Е. Стоянов
5. Проф. С. Саев
6. Prof. Steenberg
7. Prof. P. Coriat Dept d’Anesthesie-Reanimation, CHU Pitie-Salpetriere, Paris, France
8. Prof. P. Viars Dept d’Anesthesie-Reanimation, CHU Pitie-Salpetriere, Paris, France
9. Prof. Gurmann
10. Prof. D. Kettler Zentrum Anaesthesiologie, Rettungs-u-Intensivmedizin, Gottingen, Germany
11. проф. Виргил Димитров Градинаров (1995г)
12. Проф. Й. Янчулев
13. доцент Георги Колев Казанджиев ( 2005г)
14. Prof. J. Nojkov Clinical Center, Skopje, Macedonia
15. Prof. R.Jack London, UK
16. Prof. Y. Koga Chairman, Dept Anesthesiology, Kinki University School of Medicine, Japan
17. Prof. G. Park Addenbrooke’s University Hospital, Cambridge, UK
18. Prof. A. Adams London, UK
19. Prof. A. Gullo Trieste , Italy
20. Доц. Б. Бадева
21. Доц. Г. Тенев
22. Проф. М. Димитров
23. Доц. С. Бояджиев
24. Prof . H . Adriaensen Director of the Dept of Anaesthesiology, Universiteit Antwerpen, Belgium
25. Prof. G. Hempelmann Direktor der Abteilung Anaesthesiologie und Operative Intensivmedizin, Justus-Liebig-Universitat Giessen, Germany
26. Prof Ph. Scherpereel Dept d’Anesthesie-Reanimation, Centre Hospitalier Universitaire, Lille, France
27. Prof. D. Wilkinson Honorary Secretary, CENSA, WFSA, London, UK
28. Доц. М. Щърбова
29. Prof. D. Niv
30. Prof. N. Rawal
31. Проф. д-р Иван Смилов, дмн
32. Доц. д-р Еленка Танева, дм
33. Доц. д-р Пенка Терзиначева, дм
34. Доц. д-р Панайот Димитров, дм
35. Prof. Jannicke Mellin-Olsen – Norway
36. Prof. Dragan Vucovic – Serbia
37. Prof. Zuhal Aykac – Turkey
38. Prof. Krzysztof Kuczkowski – USA