Tziarski

Доцент д-р Георги Стефанов Царянски д.м.

Доцент по Анестезиология и Интензивно Лечение в катедра по Сърдечно Съдова Хирургия
Медицински Факултет София
Медицински Университет София
Началник КАИЛ при СБАЛССЗ „Св. Екатерина“ София
Tziarski

Образование Научни степени и звания
1979 Средно образование-София
1987 Магистър-медицина МУ София
1985-86 Факултативна специалност научна медицинска информация
1991 Придобита специалност „Анестезиология и Реанимация“
2001 Придобита образователна и научна степен „Доктор“ дисертационен труд „постоянно мониториране на смесената венозна сатурация за оценка на кислородния транспорт при пациенти след сърдечни операции“
2004 Присъдено звание Доцент
2006 МУ-София, ФОЗ, Курс „Здравен мениджмънт“
Професионално развитие
1987-1990 Окръжна болница гр. Благоевград ординатор в ОАРИЛ
1990 до момента Болница „Св. Екатерина
1990 асистент
1993 ст. асистент
1995 гл. асистент
От 2001 Началник КАИЛ
Специализации
1993 януари Бад Ойенхаузен, Германия
1995 октомври Бад Ойенхаузен, Германия
1997 юни Утрехт, Холандия
1999 март Козвиг, Германия
Публикации
Над 50 публикации в периодичната литература и научни съобщения

Монографии
Анестезия в сърдечната хирургия. В Кн. Сърдечна хирургия, Г. Начев (редактор), Изд. Проф. Марин Дринов, 2009, София
Интензивно лечение след сърдечни операции. В кн. “Наръчник по Интензивно Лечение”, И. Смилов (редактор) , Арсо, 2004, София
Интензивно лечение след съдови операции. В кн. “Наръчник по Интензивно Лечение” ред. И. Смилов, Арсо, 2004, София
Царянски Г: Анестезия при сърдечни операции. В кн. Ръководство по анестезиология и интензивно лечение за медицински сестри ред. И. Смилов, под печат
Участие в научни организации
Дружество по анестезиолозите в България
Българска Асоциация за Изследване и Лечение на Болката
Българска Асоциация за Ентерално и Парентерално Хранене