Връзки

World Silva /World Society of Intravenous Anaesthesia Onlus/World Silva /World Society of Intravenous Anaesthesia Onlus/Европейска академия по анестезиологияЕвропейска академия по анестезиологияЕвропейско дружество по интравенозна анестезия – ЕuroSIVAЕвропейско дружество по интравенозна анестезия – ЕuroSIVAМеждународната асоциация за изучаване на болкатаМеждународната асоциация за изучаване на болкатаСветовна федерация на дружествата на анестезиолозите – WFSAСветовна федерация на дружествата на анестезиолозите – WFSAЕвропейска фондация за обучение по анестезиология – FEEAЕвропейска фондация за обучение по анестезиология – FEEAЕвропейско дружествоза регионална анестезия-ESRAЕвропейско дружествоза регионална анестезия-ESRAБългарско хирургическо дружествоБългарско хирургическо дружествоЕвропейско дружество по парентерално и ентерално хранене – ESPENЕвропейско дружество по парентерално и ентерално хранене – ESPENБългарското дружество по парентерално и ентерално хранене – БУЛСПЕНБългарското дружество по парентерално и ентерално хранене – БУЛСПЕН