Информация CoViD-19

 

09.06.2020

Practical guide for the intensive care management of patients with COVID-19
WFSA Tutorial

COVID-19_synthesis of clinical experience in UK intensive care_04.04.2020_FINAL

 

31930_Protected_Code_Blue_WARD_20200317FV1.0 (1)-1
31931_Protected_Code_Blue_ED_ICU_20200317_FV1.0_ (1)-2
31932_Protected_Intubation_20200317FV1.0 (3)-0
6. General ICU OPS Transfusion Primer_LB_RB_YL
6. OPS - acute respiratory distress syndrome_LB_RB_DP_JS BHC - Read-Only
6. OPS - Rapid Sequence Intubation MJ edits_RB_LB
6. OPS - Shock and Vasopressors_lb suggestions (1)
6. Toughest Triage - Allocating Ventilators in a Pandemic - BO_LB
7. OPS - Sepsis MJ edits_LB
Airway Advanced- Managememnt of intubated patient quick look
Airway Advanced- Repositioning_advanced airway quick look
Airway basic- Inline suctioning quick look
Breathing and circulation basic- Safe Alarm Settings quick look
Breathing basic- SPO2 monitoring quick look
Breathing- Managing invasive ventilation quick look
C0077-Specialty-guide_Anticoagulant-services-and-coronavirus-v1-31-March
Circulation basic- Arterial line care and sampling quick look
Circulation basic- Central line care quick look
Circulation basic- ECG alarms quick look-2
Circulation basic- Fluid Management quick look
Circulation basic- Inotropes and Vasopressors quick look
CLEARED_Specialty-guide_-NIV-respiratory-support-and-coronavirus-v2-26-March-003
covid19_management_considerations_20200326_11h00
Disability basic- Sedation assessment quick look
DoD-COVID-19-Practice-Management-Guide-V10
Fast Hugs Bid
General basic- Eye care quick look
General basic- Pressure ulcers quick look
physiologic_approach_to_mechanical_ventilation_in_covid-19_0
physiotherapy_guideline_covid-19_v1_dated23march2020_cleanversion_accepted_jop
Protected Airway Checklist (2)
protected_code_blue_icha_ed_infographic_2020mar19
protected_code_intubation_infographic_2020mar19
SMH ICU Pharmacy Pocket Card
smh_20200331_protected_airway_checklists_0
smh_20200331_protected_airway_equipment_checklists_0
smh_2020328_pre-departure_covid_v3
specialty-guide-itu-and-coronavirus-v1-16-march-2020
specialty-guide-neuro-trauma-19-march-v2-updated
specialty-guide-orthopaedic-trauma-and-coronavirus-v1-16-march-2020
specialty-guide-surgery-and-coronavirus-v1-16-march-2020
Specialty-guide_ED-and-coronavirus_V1_17-March
Specialty-guide_paediatrics-and-coronavirus_V1_17-March
SSC-COVID19-Critical-Care-Guidelines (1)  

SSC-COVID19-Critical-Care-Guidelines.pdf

surviving_sepsis_recommendations_for_icu_patients_with_covid-19.pdf

Triage Protocol Mar 22 - in template - final.pdf

 

Конференция на тема: “Сепсис – съвременни концепции”, Варна ноември 2010

доц. Чавдар Стефанов

sepsis_Stefanov1

Изтеглете статията тук.

доц. Николай Петров

Travma-i-sepsis-Petrov1

Изтеглете статията тук.

д-р Власаков

Seps_Vlasakov1

Изтеглете статията тук.

доц. Стоян Миланов

Seps_Milanov-1

Изтеглете статията тук.

доц. Вилиян Платиканов

Seps_Platikanov1

Изтеглете статията тук.

НЕРВНО-МУСКУЛНО БЛОКИРАНЕ: АНАЛИЗ НА СЪВРЕМЕННИТЕ КОНЦЕПЦИИ

Д-р Вилиян Платиканов, дм

КАИЛ, УМБАЛ “Света Марина”, Варна

РЕЗЮМЕ

Авторът представя широк литературен обзор на съвременните познания
за нервно-мускулното предаване и блокиране, пречупени през призмата на анестезиолозите.
Анализирани са историческите основи на мускулната релаксация, нейните видове, предимства
и недостатъци, заедно с опасностите и усложненията от нея, както и възможностите
за антагонизирането ú. На кратко са характеризирани съвременните мускулни релаксанти
и техните антагонисти, както и модерните тенденции за тяхното прилагане.

Ключови думи: нервно-мускулно предаване, миорелаксанти.

NEURO – MUSCULAR BLOCK: ANALYSIS OF THE CURRENT CONCEPTS

V.Platikanov

SUMMARY

The author presents an extended survey of the literature
regarding the neuro – muscular transmission and blocking from the point of view
of the anesthetists. There are analyzed all the history, modes, advantages and
disadvantages, together with the risks and complications of the muscle
relaxation.. The ways to be antagonized their action are also presented. In
brief are shown the muscle relaxants and the current concepts for their
practical usage.

Key words: neuro – muscular transmission, muscle relaxants

Вижте статията тук

Search

Посетители

В момента има 20  гости и няма потребители и в сайта

Абонамент за списание "Анестезиология и интензивно лечение" ТУК