Влияние на периоперативната хемотрансфузия върху морбидитета и морталитета в чернодробната хирургия


Е.Одисеева, К.Бучкова, В.Михайлов*, В.Василевски*, И.Такоров*, В. Пенов*,
Н.Владов*, Н.Петров

Клиника по анестезиология, реанимация и интензивно лечение

*Клиника по чернодробна, панкреатична и трансплантационна хирургия

Военномедицинска академия - София
Вижте тук

 
METAMIZOLE


Вижте тук

Екстремни чернодробни резекции с резекция на v.cava inferior извършени под тотално съдово изключване

 
Е.Одисеева , К.Бучкова,Н.Владов*, В.Михайлов*, И.Такоров*, В.Василевски*, В.Пенов*,Н.Петров, Б.Тенев **, Г.Царянски **

Катедра по анестезиология, реанимация и интензивно лечение

*Клиника по чернодробна, панкреатична и трансплантационна хирургия
 
Военномедицинска академия - София

**СБАЛССЗ „Света Екатерина“

Search

Посетители

В момента има 4  гости и няма потребители и в сайта

Абонамент за списание "Анестезиология и интензивно лечение" ТУК