Съвместна проява на хронична болка и симптоми на тревожност/депресия при възрастни хора в САЩ: разпространение, функционални въздействия и възможности

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание публикация на тема:‚‚Съвместна проява на хронична болка и симптоми на тревожност/депресия при възрастни хора в САЩ: разпространение, функционални въздействия и възможности‘‘   Авторски колектив: De La Rosa, Jennifer S.; Brady, Benjamin R.; Ibrahim, Mohab M.; Herder, Katherine E.;Wallace, Jessica S.; Padilla, Alyssa R.; Vanderah, Todd W.

Симптомите на тревожност и/или депресия(Т/Д) често се появяват едновременно при хора, живеещи с хронична болка; по подобен начин, хроничната болка често се появява при хора, страдащи от тревожност или депресия. Това проучване представя националното разпространение на съпътстващи хронична болка с непостоянни симптоми на Тревожност/Депресия(Т/Д) в общата възрастна популация на САЩ, използвайки (1) класификацията на хроничната болка на Международната асоциация за изследване на болката (IASP) за Международната класификация на болестите (МКБ) и (2) валидирани клинични скали за тревожност и депресия въз основа на критериите на Диагностичния и статистически наръчник за психични разстройства (DSM).

Основните акценти в публикацията са:

  • Биологично, хроничната болка и Т/Д са свързани. Региони в мозъка, като например островната кора, префронталната кора, таламусът, хипокампуса и амигдалата, са свързани с обработката на болката и модулациите и с Т/Д.
  • Както хроничната болка, така и симптомите на Т/Д, влияят негативно върху здравето и са рискови фактори за злоупотреба с вещества, социална изолация и суицидни опити.
  • Въпреки че безброй здравословни състояния често могат да се появят заедно с хроничната болка, наблюдаваните общи черти на хроничната болка и Т/Д в биологични, клинични и политически области, представляват възможност за иновации в изследванията, превенцията и лечението.
  • За целта на проучването са използвани две широко прилагани скали за скрининг и диагностика на симптомите на тревожност и депресия на Националното проучване за здравно интервю(NHIS) – при възрастни: (1) Общо тревожно разстройство-7 (GAD-7), скала, използвана за скрининг за и диагностициране на тревожност и (2) въпросник за здравето на пациента-8 (PHQ-8), скала, използвана за скрининг и диагностика на депресия. 
  • Респондерите в проучването са били кодирани като имащи симптоми на тревожност/депресия, ако са получили резултат по-голям или равен на 10 по PHQ-8, GAD-7 или и двете скали.
  • Установено е че приблизително 12 милиона възрастни в САЩ, или 4,9% от възрастното население, имат съпътстващи хронична болка и симптоми на Т/Д.
  • В съответствие с по-ранни епидемиологични проучвания е установено, че симптомите на постоянна тревожност и/или депресия са 5 пъти по-чести при хора с хронична болка, отколкото при тези без хронична болка.
  • В групата на пациентите с хронична болка и прояви на Т/Д са докладвани много повече функционални и физически ограничения в сравнение с тези с хронична болка самостоятелно или само със симптоми на Т/Д.

Съвместната проява на хронична болка и симптоми на Т/Д трябва да се разглежда като възможност за изследователска дейност с потенциал за постигане на синергичен напредък в областите на хроничната болка и превенцията, лечението и политиката на психичните заболявания.

Последващи проучвания трябва да дадат насоки за лечение и да оценят неговата ефективност при хора с хронична болка и прояви на Т/Д. Пълния текст на статията може да прочетете тук 

Изготвил: Д-р Елена Къчева(КАИЛ, ВМА София)