Насоки за вземане на решение за започване на безопасен перорален прием при скоро екстубиран пациент

Уважаеми колеги, 

Представяме на вашето внимание „Насоки за вземане на решение за започване на безопасен перорален прием при скоро екстубиран пациент“ с авторски колектив: Waverlyn J. Royals, MS, CCC-SLP Rita J. Gillis, PhD, CCC-SLP Jarvis L. Campbell, BA, BSN, RN.

Дисфагията е известна последица от ендотрахеалната интубация. Това е свързано с големи разходи за здравни грижи за хората, институциите и обществото. Възможността да се вземе своевременно решение по отношение на това състояние е от съществено значение за благоприятните резултати и правилното използване на ресурсите. В академичен медицински център в Северна Каролина с повече от 900 легла, специалистите по езиково-говорна патология  (ЕГП) са обучени рутинно да правят оценка на гълтането след екстубация на пациента. Целта на този проект е да се разработи ясен метод за определяне на това кои от скоро екстубираните пациенти са подходящи за орален прием и кои изискват насочване към специалисти по ЕГП за оценка на гълтането. Няколко рискови фактора за постинтубационна дисфагия са идентифицирани.
Основни показатели са: 

  • Продължителност на интубацията;
  • Трахеостомирани пациенти;
  • Степен на будност, стабилност на състоянието и кооперативност;
  • Лицева слабост или слюноотделяне;
  • Промени във вокалните характеристики на гласа; 
  • Слаб или отсъстващ кашличен рефлекс;
  • Кислородни нужди и дихателна честота;
  • Затруднено преглъщане преди интубацията;
  • Анамнеза за карцином в областта на главата или шията или предходни операции в цервикалния отдел на гръбначния стълб; 
  • Предизвикателството да се преглътнат три глътки вода.

Ако пациентът не е имал рискови фактори, медицинската сестра се консултира със специалист относно започването на орален прием.

По време на 5-седмичния пилотен проект 33 пациенти са били интубирани за по-малко от 48 часа. Ръководството за вземане на решения е използвано за 28 пациенти, което е довело до 85% използваемост. Двадесет от 28-те пациенти (71%) са започнали перорална диета. Осем пациенти (29%) са били насочени към специалисти от ЕГП за оценка на преглъщането. 

Ползите от използването на ръководството включват по-стандартизиран подход към вземането на решения и към грижите в интензивните отделения за наскоро екстубирани пациенти, подобрена яснота относно започването на перорален прием; повишена удовлетвореност на пациентите, семействата, медицинските сестри и лекарите в резултат на ясните насоки. 

Пълния текст може да прочетете тук.

Изготвил: д-р Татяна Димитрова, (КАИЛ, ВМА – София)