Оптимална дълбочина на електромиографската ендотрахеална тръба: Нов подход с използване на видеоларингоскопия

Уважаеми колеги,

Представяме на вашето внимание публикация на тема: “Оптимална дълбочина на електромиографската ендотрахеална тръба: Нов подход с използване на видеоларингоскопия“- Lin, Yu-Chun; Lin, Ming-Chih; Lin, Wen-Chun; Shen, Ching-Hui, Taichung Veterans General Hospital, Taichung, Taiwan,

Основните акценти в публикацията са:

  • Електромиографските (ЕМГ) ендотрахеални тръби с повърхностни електроди се използват по време на операция на шията, за да се предотврати увреждането на n. recurrens laryngeus. Правилното позициониране на ЕМГ тръбата е от първостепенно значение.
  • За да се гарантира правилното позициониране на електродите, след пълнa екстензия на шията, се препоръчва рутинна проверка на позицията чрез фиброларингоскопия.
  • Указанията на American Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery препоръчват използването на интраоперативен невромониторинг при хирургични интервенции на щитовидната жлеза за предотвратяване увреждания на нервите. Разработени са различни инструменти за невронаблюдение. Сред тях електромиографските (ЕМГ) ендотрахеални тръби с повърхностни електроди са придобили широка популярност, поради тяхната неинвазивност, безопасност и по-лесна употреба.
  • Видеоларингоскопията се оказва ефективна и безопасна за оротрахеална интубация, като предлага добра глотична визуализация, независима от изравняването на оралната, фарингеалната и трахеалната оси. Някои скорошни проучвания съобщават, че видеоларингоскопията е свързана с подобрена визуализация на глотиса, в сравнение с конвенционалната ларингоскопия.
  • В сравнение с конвенционалната ларингоскопия, необходимата дълбочина на ЕМГ ендотрахеалната тръба може да бъде постигната по-правилно чрез видеоларингоскопия. Тя е алтернатива на твърдата ларингоскопия или фиброларингоскопия за постигането на оптималната дълбочина на ЕМГ тръбата.

Пълният текст на статията може да прочете тук. 

Изготвил: д-р Слави Асов