Монотерапия с Колистин срещу комбинирана терапия за резистентни на карбапенем организми

Уважаеми колеги, представяме на Вашето внимание публикация на тема:

“Монотерапия с Колистин срещу комбинирана терапия за резистентни на карбапенем организми” с авторски колектив: Keith S. Kaye, M.D., M.P.H.1, Dror Marchaim , M.D.2, Visanu Thamlikitkul, M.D.3, Yehuda Carmeli, M.D.4, Cheng-Hsun Chiu, M.D., Ph.D.5, George Daikos, M.D.6, Sorabh Dhar, M.D.7, Emanuele Durante-Mangoni, M.D.8, Achilles Gikas, M.D.9, Anastasia Kotanidou, M.D.10, Mical Paul, M.D.11, Emmanuelle Roilides, M.D.12, Michael Rybak, Pharm.D., Ph.D.13, Michael Samarkos, M.D.14, Matthew Sims, M.D.15, Dora Tancheva, M.D.16, Sotirios Tsiodras, M.D.17, Daniel Kett, M.D.18, Gopi Patel, M.D.19, David Calfee, M.D.20, Leonard Leibovici, M.D.21, Laura Power, M.D.22, Sylvia Munoz-Price, M.D.23, Kurt Stevenson, M.D.24, Laura Susick25, Katie Latack25, Jolene Daniel1, Christine Chiou, M.D.26, George W. Divine, Ph.D.25, Varduhi Ghazyaran, M.D.26, and Jason M. Pogue, Pharm.D.27

Проучването има за цел да оцени дали комбинираната терапия с Колистин и Меропенем е по-добра от монотерапия с Колистин за лечение на инфекции, дължащи се на широко резистентни към антибиотици  Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa и резистентни на карбапенем Enterobacterales.

Основните акценти в публикацията са свързани с:

-Проучването  OVERCOME е рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване, проведено от октомври 2012 г. до август 2022 г. в седем държави включително и България, върху 467 пациенти над 18-годишна възраст.

-Повечето пациенти, включени в проучването, са критично болни, като 291 са били в интензивно отделение. Най-честите придружаващи заболявания при тях са артериална хипертония, диабет и различни хронични белодробни заболявания.

-Сравняват се  28 дневна смъртност, клиничен неуспех от лечението и микробиологично излекуване между двете групи.

-Пневмонии и инфекции на кръвта, причинени от посочените микроорганизми са свързани с високи нива на смъртност и терапевтичните възможности остават ограничени.

-Честотата на нежеланите реакции като бъбречна недостатъчност, алергични реакции и неврологични симптоми са редки и са сравними при двете групи.

-Колистин остава основно и често използвано средство за лечение на тези инфекции.

-Комбинираната терапия с Колистин и Меропенем не превъзхожда монотерапията с Колистин за лечение на пневмонии и инфекции на кръвта причинени от споменатите микроорганизми.

Пълния текст на статията можете да прочетете ТУК.

Изготвил: д-р Мартин Маринов, КАИЛ-ВМА