Резултати за безопасност при директно изписване на пациентите за дома от интензивно отделение: Актуализиран систематичен преглед и мета-анализ

Уважаеми колеги, представяме на вашето внимание публикация на тема: „Резултати за безопасност при директно изписване на пациентите за дома от интензивно отделение: Актуализиран систематичен преглед и мета-анализ.“ с авторски колектив: Lau, Vincent I. MD, MSc, FRCPC1; Donnelly, Ryan BScN2; Parvez, Sehar BSc2; Gill, Jivanjot MD2; Bagshaw, Sean M. MD, FRCPC, MSc1; Ball, Ian M. MD, MSc, FRCPC3,4; Basmaji, John MD, FRCPC3; Cook, Deborah J. MD, FRCPC, MSc5,6; Fiest, Kirsten M. PhD7; Fowler, Robert A. MDCM, FRCPC, MS8,9; Mailman, Jonathan F. BSc (Pharm), ACPR, PharmD, CD2,10,11; Martin, Claudio M. MD, FRCPC, MSc3; Rochwerg, Bram MD, FRCPC, MSc5,6; Scales, Damon C. MD, FRCPC, PhD8,9; Stelfox, Henry T. MD, FRCPC, PhD7; Iansavichene, Alla BSc, MLIS12; Sy, Eric J. MD, MPH, FRCPC7

Проучването има за цел да оцени влиянието върху безопасността при директното изписване на пациентите от интензивно отделение (ИО) в сравнение с превеждането им в други отделения, като се прави сравнение на вероятността за повторно приемане в болнично заведение, посещение в спешни центрове и смъртността при двете групи пациенти.

  • Основните акценти в публикацията са свързани с:
  • Този систематичен преглед и мета-анализ е осъществен изцяло в съответствие с насоките на PRISMA  при почти 50 000 пациента над 18г. в Северна Америка.
  • Пациентите, които са изписани директно за дома от ИО, обикновено са по-млади и с по-малко придружаващи заболявания. 
  • Най-честите диагнози при пациентите, директно изписани от ИО, са диабетни усложнения, интоксикации, пневмонии, стомашно-чревни заболявания и дихателна недостатъчност.
  • Между двете групи пациенти няма съществена разлика в повторното приемане в болнично заведение, посещение в спешни центрове и смъртността за период от 30 до 90 дни след дехоспитализацията.
  • Сигурността на доказателствата в проучването е много ниска, към ниска, поради което е необходимо да се проведат още проучвания по темата в бъдеще. 
  • На този етап не може да се докаже предимство на единия подход пред другия, поради различия във вида и тежестта на заболяванията, разлика в структурата на лечебните заведения, натовареността на леглата в болничните заведения, особено в ситуация на Ковид-пандемия. Липсват ясни критерии кои пациенти са подходящи за безопасно изписване директно от ИО. 

Пълния текст на статията може да прочетете тук.

Изготвил: Д-р Мартин Маринов (КАИЛ, ВМА-София)