В ПАМЕТ НА:

В ПАМЕТ НА: ПРОФ. ИВАН СМИЛОВ

https://medfac.mu-sofia.com/kail/sites/all/images/smilov_cv.jpgНа 80-годишна възраст   почина Проф. д-р Иван Дончев Смилов, дмн.  

Проф. Смилов е възпитаник на Висш Медицински Университет – София.

Придобива специалност по „Анестезиология и интензивно лечение“ през 1974 г. Допълнителна квалификация по специалността придобива в Прага, Лондон и Парма в следващите години.

През 1976 г.  Защитава ОКС „Доктор по медицина“, а през 1986г. – „Доктор на науките“.

В периода 1991 – 2010г. заема длъжностите: Завеждащ Катедра по Анестезиология и интензивно лечение, Президент на Научното дружество на анестезиолозите в Българиякакто и Декан на Медицински Факултет – София, Президент на Българската асоциация за проучване и лечение на болката от2002г., Главен републикански специалист по анестезиология от 1995 г.,  от същата година е и Главен републикански специалист по анестезиология. 

Главен редактор е на списания:“Анестезиология и интензивно лечение“ и „Съвременна Медицина“. През 2000 г.  става Председател на борда на директорите на СБАЛАГ “Майчин дом”.

Освен в България, Проф. Смилов развива сериозна международна дейност.  Член е на Европейската Асоциация по Перинатална Медицина, Световната Федерация на Дружествата на Анестезиолозите, редакционния състав на международно списание за Акушерство и гинекология. През годините  заема следните длъжности: Академик на Европейската Академия по Анестезиология (EAA), Председател на американо-българската асоцияция за развитие на медицината и биотехнологиите ЕАТА/ от 2002 г., Координатор на Темпус и Фар програми на ЕС – 1992 г., 1996 г., 1999 г.,  Гост-лектор в медицински факултети в Скопие, Осака, Москва, Париж, Парма, Тесалоники; Унгария, член на Македонското, Руското, Френското и Румънското Дружество по Анестезиология, Почетен член на Дружеството по анестезиология и интензивно лечение в Белгия – 2003 г., Почетен член на Македонското дружество по анестезиология – 2000 г., Белгийско Кралско дружество – 2002 г.

По отношение научно-изследователската дейност, Проф. Смилов има повече от 200 публикации и над 50 участия в конгреси и конференции у нас и в чужбина, 18 учебника и моно графии, участие в световни и европейски конгреси като гост-лектор – Германия, Япония, Италия, Канада, Македония, Турция, Австралия, Анестезиология, ресусцитация, интензивно лечение, обезболяване в акушерството, перинатална медицина, реанимация на новородено, фармакология и анестезия, болка, амбулаторна анестезия, регионална анестезия, лекции и семинари със студенти по медицина, СДК, Бърза помощ, обща медицина. Ръководител на редовни и свободни аспиранти – 14, от които 10 успешно защитени.

Говори български, френски, английски и руски.

Със своята завидна биография, неуморни усилия и усърдна работа за развитието на медицината и специалността, Проф. Иван Смилов се нарежда сред най-изявените и успешни български лекари, учени и преподаватели.

 Ръководството и екипът на Българското дружество по анестезиология и интензивно лечение изказва най-искрени съболезнования на семейството и близките на Проф. Смилов. Всички ние ще го помним като изключителен професионалист, колега  учител и човек.